Aktualności

Aktualności

BIAŁORUŚ. SM Lazur w Misji Gospodarczej

8-12 lipca 2013 r. Spółdzielnia Mleczarska „Lazur” uczestniczyć będzie w Misji Gospodarczej na Białoruś


Misja gospodarcza organizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.
Celem Misji Gospodarczej jest stworzenie możliwości promowania przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami i organizacjami gospodarczymi na Białorusi.                                                                                                                                                                                                          Poniżej link do informacji na temat tej misji:

http://www.umww.pl/Wyniki-naboru-na-misje-gospodarcza-na-Bialorus