Aktualności

Aktualności
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM LAZUR

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM LAZUR

20 maja 2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mleczarskiej Lazur.


Na zgromadzeniu obecnych było 62 członków, co stanowi 79% wszystkich, oraz zaproszeni goście. Członkowie zarządu przedstawili sprawozdania: Prezes Zenon Michaś w obszarze inwestycji i finansów, wiceprezes Małgorzata Gęsicka odnośnie
skupu, produkcji i usług oraz wiceprezes Danuta Pacyna w zakresie handlu i marketingu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Nowacki przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 i podziękował za dobrą współpracę członkom Rady oraz
Zarządowi Spółdzielni. Przyjęto sprawozdanie finansowe i z działalności Zarządu oraz udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie
Nadzorczej.