Aktualności

Aktualności

Zmiany w Zarządzie

Z dniem 20 kwietnia br. wieloletni Prezes firmy Lazur, Zenon Michaś, przestał pełnić swoją funkcję. Stanowisko Prezesa Rada Nadzorcza powierzyła Jerzemu Krzakowi. Zmiana nastąpiła również na stanowisku Wiceprezesa ds. Handlu i Marketingu.


Dotychczasowy Prezes, Zenon Michaś, do dnia 30 listopada br. pracował w Spółdzielni na stanowisku doradcy, służąc wiedzą i doświadczeniem zdobytymi przez ponad ćwierć wieku, które poświęcił firmie.

Prezes Jerzy Krzak jest pracownikiem Lazura od ponad 15 lat, w trakcie których konsekwentnie pokonywał kolejne stopnie awansu zawodowego. Przez ostatnie lata pracy skupił się na rozwoju handlu i eksportu.

Rezygnację Wiceprezes Handlu i Marketingu, Danuty Pacyny, Rada Nadzorcza przyjęła 18 października br. Podczas kolejnego posiedzenia, 14 listopada br., Rada wybrała następcę Wiceprezes Pacyny – Krzysztofa Wróblewskiego. Wiceprezes Wróblewski blisko 10 lat przepracował w Spółdzielni, zajmując się handlem.